http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_02/Teatr_Miejski_(1921-1922)/00201/0382051.jpg

[Plakat:] „Leci liście z drzewa”. : 5 strof krwawej pieśni Józefa Wiśniowskiego.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru