http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_18/Teatr_Miejski_(1930.09.01-1931.08.23)/02261/0384322.jpg

[Plakat:] „Jutro pogoda”. : nowoczesna sensacja amerykańska w 3 aktach Hopwooda.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru