Pocztówki

xxx
Bydgoszcz. : plac Teatralny.

Data: [ca 1928]
pocztówka

more
Bydgoszcz. : teatr miejski.

Data: [ca 1928]
pocztówka

more
Bromberg. : Stadttheater.

Data: [ante 1939]
pocztówka

more
Bromberg. : Theaterplatz.

Data: [ca 1916]
pocztówka

more